VRF sistem MAXA

Sistem VRF MAXA je sestavljen iz ene zunanje enote - pretvornika, ki je ena ali dve veji notranje (izhlapne) enote. Ti sistemi so zasnovani za srednje in velike zgradbe, kjer so nameščeni en ali modularni, neodvisni sistemi. Sistem VRF MAXA je edini večplastni klimatski sistem, ki lahko poveže dve veji 8 notranjih enot z enim zunanjim. Poleg celotnega sistema se lahko uporablja tudi kot hladilna naprava ali ogrevanje prostorov, lahko pa je tudi delo, v katerem se nekatere sobe ohladijo, druge pa toploto segrejejo od tistih, ki so prvič, ki redistribuira obstoječo energijo znotraj sistema in znatno zmanjša porabo električne energije. Vsako omrežje, ki je priključeno na eno zunanjo enoto, lahko doseže moč do 29,1 kW, večje število takšnih sistemov pa se lahko poveže z enim - centralnim računalnikom, ki stalno optimira delovanje celotnega sistema.